Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 75 Rektora ZUT z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenia nr 50 Rektora ZUT z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysokoś 06.06.2022 13:18