Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 76 Rektora ZUT z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w ZUT w roku akademickim 2022/2023 06.06.2022 13:19