Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 77 Rektora ZUT z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu konkursu na Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT, realizowany w roku 2022 08.06.2022 12:36