Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora ZUT z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 13.06.2022 14:16