Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 79 Rektora ZUT z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 196 Rektora ZUT z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zasad określających wysokość i podział kosztów pośrednich w poszczególnych rodzajach działalności badawczej i pozabadaw 13.06.2022 14:19