Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 81 Rektora ZUT z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 62 Rektora ZUT z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego oraz limitu przyjęć kandydatów na I rok kształcenia w Szkole 23.06.2022 13:59