Koordynator ds. Systemu POL-on

mgr inż. Anna Kruszakin

Samodzielne stanowisko pracy – Koordynator ds. Systemu POL-on

ul. Jagiellońska 20-21, pokój 227, 70-363 Szczecin

tel.: +48 91 449 4331

akruszakin@zut.edu.pl