Podyplomowe Studia Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server

Studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server”

maciejroszkowski.pl

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza nabór na studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server”.

Tryb nauki

Studia mogą być realizowane w całości zdalnie.

Grupa docelowa

Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, pracowników wsparcia technicznego oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami operacyjnymi.

Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji Microsoft Windows Server 2016/2019, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń Microsoft Windows Server: 20741, 20742, WS-011 oraz autorskich warsztatów laboratoryjnych.

Zajęcia praktyczne

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 3 oficjalne podręczniki Microsoft w języku angielskim. Podręczniki są dostępne w wersji cyfrowej do autoryzowanych szkoleń Microsoft Windows Server: 20741, 20742, WS-011. Podczas zajęć praktycznych uczestnik wykonuje scenariusze zadań, pracując samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V. W zajęciach praktycznych wykorzystywane jest środowisko maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe i środowisko zdalne maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca). Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Egzamin certyfikacyjny Microsoft

Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 55% na wszystkie egzaminy Microsoft Certified Professional. Egzaminy można zdawać on-line przez Internet lub w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE.

Licencje na oprogramowanie i vouchery na usługi chmurowe

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm VMware i Microsoft oraz licencje Office 365 A1. Dodatkowo otrzymuje voucher na 100$ na usługi Microsoft Azure oraz 150$ na usługi Amazon Web Services.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia autoryzowanych szkoleń Microsoft.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (135 godzin lekcyjnych), w okresie od 01.02.2021 do 31.01.2022. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Wymagania stawiane kandydatom
  • Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
  • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
  • Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
  • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji Hyper-V, usług katalogowych Active Directory, Windows PowerShell.
Zapisy na studia

Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe (wraz ze zdjęciem dowodowym w wersji cyfrowej) należy wypełnić w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl. Po elektronicznej rekrutacji umawiane jest spotkanie, na które należy:

  • Dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu.
  • Okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającego tożsamość (użyty w systemie rekrutacji ZUT).

Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy zostaną zakończone w dniu 31.01.2021 r.

Opłata

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 6600 zł. Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych do 80% ceny.

Kontakt

dr inż. Maciej Roszkowski – wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych, trener Microsoft i instruktor VMware IT Academy.
e-mail: mroszkowski@zut.edu.pl, tel. +48 732 999 333.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej https://maciejroszkowski.pl/.