Doktoraty

 Zalecenia do przygotowania rozprawy doktorskiej w oparciu o cykl publikacji w dyscyplinie inżynieria chemiczna:

  • dla doktorantów Studiów Doktoranckich, którym przewody doktorskie wszczęto do dnia 30 kwietnia 2019 r.
    - PDF (format:  pdf, rozmiar:  647 KB)
    - WORD (format:  docx, rozmiar:  60 KB)
  • dla doktorantów Studiów Doktoranckich, którym postępowania doktorskie wszczęto po dniu 30 września 2019 r.
    - PDF (format:  pdf, rozmiar:  644 KB)
    - WORD (format:  docx, rozmiar:  55 KB)