Aktualności

Jubileusz 25-Lecia Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego 28.10.2021 19:33

W dniach 24-27 października 2021 r. w Arłamowie odbyło się Jubileuszowe XXV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. W programie seminarium znalazły się m. in. zagadnienia związane z ewaluacją dyscypliny Inżynieria Materiałowa, poruszano sprawy kształcenia w Szkołach Doktorskich czy promocji kierunku Inżynieria Materiałowa w Polsce. Współczesne osiągnięcia Inżynierii Materiałowej prezentowano podczas sesji posterowej. Jubileuszowe Seminarium było również okazją do wręczenia wyróżnień zasłużonym członkom PTM. Jedną z nagród otrzymała prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska, za wybitne osiągnięcia w zakresie propagowania Inżynierii Materiałowej i wspierania Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego oraz owocną pracę w Zarządzie PTM.

 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

 

 

Prof. Baranowska odbiera nagrodę z rąk Prezesa PTM, prof. dr hab. inż. Dariusza Katy