Aparatura

Unikatowy aparat do mierzenia etylenu, CO2 i O2

Jest to pierwsze prawdziwie mobilne rozwiązanie do monitorowania i analizy emisji etylenu, unikalne w skali naszego kraju.

Wprowadzenie

Przenośny Analizator F-900 pozwala na dokładny pomiar stężenia etylenu w czasie rzeczywistym, zarówno w laboratorium jak i w terenie. F-900 wykorzystuje czujniki elektrochemiczne, a także kilka innych czujników temperatury, wilgotności, lokalizacji GPS i opcjonalnie dwutlenku węgla (CO2: wysoki i niski zakres) oraz tlenu (O2). Podczas analiz badany gaz przemieszcza się po powierzchni elektrody i dyfunduje do ogniwa elektrochemicznego, w którym utlenia się etylen. Prąd wytworzony przez utlenianie jest mierzony i interpretowany jako stężenie etylenu (podawane w częściach na milion lub ppm). Czujnik elektrochemiczny jest bardzo czuły na etylen, wykrywa go na poziomie zaledwie 0,025 ppm (25 ppb) w powietrzu.

źródło: instrukcja obsługi F-900

Funkcje:

 • Wysoka czułość na C2H4 (0 ppm - 200 ppm)
 • Zdolność wykrywania CO2 (zakres 0% - 20%) i O2 (zakres  0% - 100%)
 • Kompaktowa, przenośna obudowa, możliwość monitorowania w terenie do 5 godzin
 • Ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Wiele konfiguracji umożliwiających prowadzenie badań in situ i monitorowanie kontrolowanej atmosfery
 • Pomiary nieniszczące produktu
 • Pomiar pojedynczego owocu; owoców w pojemnikach
 • Praca w warunkach 0°C - 45°C (0% - 90% wilgotności bez kondensacji)
 • Zakres nominalny 0 ppm - 200 ppm, dolna granica wykrywalności 0,025 ppm (25 ppb), dokładność ± 5% ± 0,5 ppm

 

Zasada pracy sensora elektrochemicznego

Próbki gazu przemieszczają się po powierzchni elektrody i dyfundują do ogniwa elektrochemicznego, gdzie etylen ulega utlenieniu.
Następnie prąd powstał w wyniki utleniania jest mierzony i przeliczany na ppm etylenu.

źródło: instrukcja obsługi F-900

Gazy towarzyszące

Gazy obecne w środowisku, inne niż gaz docelowy pomiaru, mogą wpływać na odpowiedź przyrządu.
Dojrzewające owoce wydzielają mieszaninę węglowodorów, w tym także etylen. Utlenianie innych gazów, powoduje, że czujnik elektrochemiczny nie jest w stanie ich odróżnić. Powoduje fałszywie wysoki poziom etylenu w obecności innych gazów zakłócających.
Felix Instruments przetestował metodę pochłaniania niektórych konkurencyjnych gazów,  zapewniając dokładniejsze pomiary etylenu. Metoda PolarCept, wykorzystuje wodę destylowaną do kondycjonowania komory IN. Wykazano, że odfiltrowuje alkohole i zmniejsza interferencję gazów zakłócających pomiar.

Przykładowe wyniki
Otrzymane wartości danych to data i godzina pomiaru, stężenie etylenu w ppm, stężenie CO2 i O2, temperatura strumienia gazu w °C, wilgotność względna (RH) strumienia gazu w procentach, ciśnienie atmosferyczne (kPa) i natężenie przepływu strumienia gazu w ml / min. Na tym przykładzie widać, że gdy czujnik CO2 lub O2 nie jest używany, jego wartość stężenia będzie wynosić zero.

źródło: instrukcja obsługi F-900

Powyżej znajduje się przykład danych dotyczących etylenu wykreślonych dla PolarCept, który pokazuje typowe wartości szczytowe i dolne dla cyklu pomiaru / czyszczenia. Pod koniec okresu czyszczenia poziom etylenu powinien być (poniżej 0,2 ppm).

Propozycje zastosowania:

 • analizy produkcji etylenu przez dojrzewające owoce przechowywane w obiektach chłodniczych z kontrolowaną atmosferą
 • analizowanie produkcji etylenu w pojedynczych owoców
 • pomiary emisji niskiego etylenu z małej ilości owoców
 • pomiar etylenu w komorach nasiennych jabłek (planowanie zbioru jabłek)
 • pomiar etylenu w szklarniach
 • kontrolowanie stężenia podczas transportu, ograniczenie strat przez wysoki poziom etylenu
 • pomiar etylenu podczas transportu i przechowywaniu świeżych kwiatów (etylen odpowiada za „starzenie” się ciętych kwiatów)
 • hodowla kwiatów – wzrost stężenie wskazuje gotowość do kwitnienia;  
 • pomiar etylenu podczas produkcji tworzyw sztucznych (polietylenu) (wysoka zawartość tlenku węgla, która jest często rezultatem zwiększonego stężenia etylenu.)


Przenośny analizator etylenu F-900 (Felix Instruments, USA) został zakupiony w ramach
projektu: „Opakowania aktywne do świeżej żywności”. Projekt współfinansowany przez Narodo-we Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy CORNET ( CORNET/26/1/2019 „FreshIn-Pac”).