Przychodnia

WSZYSCY KANDYDACI NA STUDIA WYŻSZE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE

  • Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 
  • SKIEROWANIEM NA BADANIA LEKARSKIE WYDANYM PRZEZ UCZELNIĘ

NAZWA WYDZIAŁU I PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW

NAZWA I DANE TELEADRESOWE PRZYCHODNI 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
(biotechnologia, kynologia, zootechnika)

 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(architektura krajobrazu, gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo)

 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
(mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka)

 

 

Przychodnia
 Specjalistyczna

al. Wojska Polskiego 97

tel: 91 422 12 87

 

od poniedziałku do piątku
w godzinach  8:00-15:00


Wydział Elektryczny
(automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, teleinformatyka)

Wydział Informatyki

(informatyka)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
(energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport,
 zarządzanie i inżynieria produkcji)

 Wydział Techniki Morskiej i Transportu
(oceanotechnika, transport)

 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
(inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna)

 

Przychodnia Ogólna
ul. Bohaterów Warszawy 51

tel: 91 449 45 34,
501 749 768

poniedziałek, środa, czwartek piątek

w godzinach 8:00-13:00

wtorek w godzinach  11:00-17:00

lub

Przychodnia Ogólna 

ul. Bohaterów Warszawy 75

tel: 91 444 28 70,
 507 807 577 

poniedziałek
8:00- 10:00,

środa
13:00-15:00