Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW  W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

od 11.02. do 08.03.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00-15:00
pokój nr 1/04, 1/08/, 1/18
tel. 91 449 67 03, 91 449 67 52, 91 449 67 54

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW – ekonomia
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin

od 15.02. do 21.02.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-13:00
pokój nr 15
tel. 91 449 69 01, 91 449 68 54

e-mail: rekrutacjaekon@zut.edu.pl

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
ul. 26 Kwietnia 10, 70-313 Szczecin,

od 15.02. do 21.02.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-15:00
pokój nr 128 - parter
tel. 91 449 46 93, 449 51 53, 449 51 53

rekrutacjawe@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
rekrutacjawi@zut.edu.pl

 od 15.02. do 21.02.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00
pokój nr 104B - budynek WI 1, ul. Żołnierska 49,
pokój nr 109 - budynek WI 2, ul. Żołnierska 52,
tel. 91 449 56 63, 449 56 62, 

rekrutacjawi@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria materiałowa ( w języku angielskim - odpłatnie), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19
, 70-310 Szczecin

od 15.02. do 22.02.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-13:00
sala nr 60
tel. 91 449 45 50
rekrwimim@zut.edu.pl 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

od 04.02. do 15.02.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00
od 18.02. do 22.02.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
pokój nr 67- parter
tel. 91 449 62 05, 449 62 84
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl
 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowiek

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin

od 15.02. do 21.02.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00
pokój nr 14
tel. 91 449 66 56
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  oceanotechnika, transport

al. Piastów 41, 71-065 Szczecin

od 15.02. do 21.02.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00
pokój nr 307- III piętro
tel. 91 449 47 50
rekrutacjawtm@zut.edu.pl

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna

al. Piastów 42
, 71-065 Szczecin (Nowa Chemia)

od 15.02. do 21.02.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-15:00
pokój nr 1 A
tel. 91 449 46 68