Kierunki niestacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 (semestr  letni)

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • KYNOLOGIA

  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA - proponowane specjalności:

  • efektywność energetyczna
  • energetyka konwencjonalna
  • energetyka odnawialnych źródeł energii

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:

  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • spawalnictwo i techniki łączenia
  • konstrukcje lekkie

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:

  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • urządzenia mechatroniczne

 • TRANSPORT - proponowane specjalności:

  • logistyka, organizacja i technologia transportu
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -proponowane specjalności:

  • inżynieria jakości
  • logistyka przemysłowa
  • zarządzanie energią i środowiskiem