Studia II stopnia- niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2018/2019

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

kynologia                                                       

30

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

energetyka

30

inżynieria materiałowa

60

mechanika i budowa maszyn

60

transport

60

zarządzanie i inżynieria  produkcji                  

60