Studia II stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2018/20189

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

biotechnologia

45

kynologia 45

zootechnika                                              

30

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

ekonomia                                                 

30   

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

automatyka i robotyka                               

45                   

elektrotechnika45
teleinformatyka45

 

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

informatyka                                                  

60

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

energetyka

30

inżynieria materiałowa

30

inżynieria materiałowa w języku angielskim
(studia odpłatne)

30

mechanika i budowa maszyn

60

transport

60

zarządzanie i inżynieria  produkcji

60

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

architektura krajobrazu30                      
gospodarka przestrzenna30
ochrona środowiska30
odnawialne źrodła energii30
ogrodnictwo30
rolnictwo 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

mikrobiologia stosowana

30

rybactwo 15

technologia żywności i żywienie człowieka

60

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

oceanotechnika                                         

20

transport

30

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa              

45

nanotechnologia

30

technologia chemiczna

60