Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2018/2019

 

rejestracja internetowa

14.01.–12.02.2019 r.

testy kwalifikacyjne

13–14.02.2019 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

15.02.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

15.–21.02.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

22.02.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

08.03.2019 r. 


 SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.