Terminy - studia stacjonarne II stopnia

UWAGA ! Rejestracja internetowa będzie możliwa do 22 lutego br.

  • HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2018/2019

rejestracja internetowa                                             

 14.01.12.02.2019 r.
 
(termin przedłużony do 22.02.2019 r.)

testy kwalifikacyjne 

 13–14.02.2019 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

 15.02.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 15.–21.02.2019 r.
 (termin przedłużony do 22.02.2019 r.)

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 22.02.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 08.03.2019 r.

 SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.