Druki na badania lekarskie

Poniżej podajemy druki skierowań na badania lekarskie lekarza medycyny pracy z wymienionymi czynnikami szkodliwymi dla poszczególnych kierunków studiów obowiązujące w rekrutacji.

Skierowanie powinno być wypełnione, opatrzone pieczęcią wydziału i podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej bądź osobę przez niego upoważnioną. Tylko takie skierowanie upoważnia kandydata do bezpłatnych badań w przychodniach


Skierowania na badania lekarskie w rekrutacji 2018/2019 (semestr letni)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT  

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 

  • architektura i urbanistyka
    nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane
  • budownictwo
  • inżynieria środowiska
  • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
    nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 
nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane

  • ekonomia 
  • zarządzanie

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ