• Nowy kierunek studiów stacjonarnych

  Logistyka

Kierunki stacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 (semestr zimowy)

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

  • Biotechnology in animal production and environmental protection - rekrutacja od semestru letniego 2018/2019
  • biotechnologia w produkcji roślinnej
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
  • bioinżynieria produkcji żywności
  • nanobioinżynieria - rekrutacja od semestru letniego 2018/2019

 • ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA w języku angielskim
 • BUDOWNICTWO - proponowane specjalności:

  • budownictwo energooszczędne                   
  • budownictwo hydrotechniczne
  • drogi, ulice i lotniska
  • Engineering Structures - nowość
  • International Construction Management - nowość
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • technologia i organizacja budownictwa

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - proponowane specjalności:

  • sieci, instalacje komunalne i przemysłowe

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności:

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA - proponowane specjalności:

  • inżynieria oprogramowania
  • Internet w zarządzaniu
  • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
  • systemy komputerowe i technologie mobilne
  • grafika komputerowa i systemy multimedialne
  • inteligentne aplikacje komputerowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA - proponowane specjalności:

  • efektywność energetyczna
  • energetyka konwencjonalna
  • energetyka odnawialnych źródeł energii

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:

  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • spawalnictwo i techniki łączenia
  • konstrukcje lekkie

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w języku angielskim  - proponowane specjalności:

  • processing of polimer materials
  • lightweight structures

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:

  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • urządzenia mechatroniczne

 • TRANSPORT - proponowane specjalności:

  • logistyka, organizacja i technologia transportu
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -proponowane specjalności:

  • inżynieria jakości
  • logistyka przemysłowa
  • zarządzanie energią i środowiskiem

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - proponowane specjalności:

  • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • technologia i biotechnologia żywności
  • technologia rybna
  • żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • OCEANOTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • projektowanie i budowa obiektów oceanotechnicznych
  • projektowanie i budowa systemów energetycznych

 • TRANSPORT - proponowane specjalności:

  • logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
  • transport paliw
  • transport żywności 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - proponowane specjalności:

  • inżynieria procesowa
  • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
  • inżynieria procesów wytwarzania olefin

 • NANOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

  • nano-biomateriały
  • nanonauki i nanotechnologie

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - proponowane specjalności:

  • biopolimery i biomateriały
  • biotechnologia przemysłowa
  • Inorganic Chemical Technology (specjalność powadzona jest w języku polskim, dodatkowo wybrane
   przedmioty specjalistyczny prowadzone są w języku angielski)
  • technologia leków i pestycydów
  • technologia nieorganiczna
  • technologia podstawowej syntezy organicznej
  • technologia środków pomocniczych i kosmetyków
  • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
  • technologia wody i inżynierii środowiska
  • technologie jądrowe