Testy - studia niestacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2018/2019  (SEMESTR ZIMOWY)

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia

  • po ukończeniu tego samego kierunku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • po ukończeniu  innych kierunków studiów, jeżeli osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają).

   Podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 2. Dla kandydatów nie spełniających wymogów opisanych w pkt 1 podstawą kwalifikacji będzie
  pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w dalszej kolejności ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.  

 

ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

  

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄ

ul. Klemensa Janickiego 32

71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

 

biotechnologia              

23.08.2018r. (czwartek)

godzina 12:00

sala 1/05

 

zootechnika

23.08.2018r. (czwartek)

godzina 12:00

sala 1/05

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria środowiska 

data: 24.08.2018r. (piątek)

część I testu (pisemna) godzina 10:00-12:00

część II testu (ustna) godzina 13:00-15:00

sala nr 356

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

ekonomia                    

data: 24.08.2018r. (piątek)

godzina 16:00

sala nr 5

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. 26 Kwietnia 10
70-313 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

elektrotechnika            

data: 23.08.2018r. (czwartek)

godzina 09:00

sala nr 128

WYDZIAŁ INFORMATYKI

ul. Żołnierska 52
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

informatyka                  

data: 23.08.2018r. (czwartek)

godzina:  12:00

sala nr 10

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

al. Piastów 19
70-310 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

energetyka                                                 

24.08.2018r. (piątek)

godzina 11:00

sala nr 134

inżynieria materiałowa

mechanika i budowa maszyn

transport

zarządzanie i inżynieria  produkcji

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ul. Juliusza Słowackiego 17
71-434 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

architektura krajobrazu                  

23.08.2018r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 58

 

gospodarka przestrzenna 

23.08.2018r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 58

 

ochrona środowiska

23.08.2018r. (czwartek)

godzina 12:00

sala nr 58

 

odnawialne źródła energii

24.08.2018r. (piatek)

godzina 11:00

sala nr 58

 

ogrodnictwo

24.08.2018r. (piątek)

godzina 11:00

sala nr 58

 

rolnictwo                                                    

24.08.2018r. (piątek)

godzina 12:00

sala nr 58

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

technologia żywności i żywienie człowieka

23.08.2018r. (czwartek)

godzina 10:00-12-00

sala nr 118

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

al. Piastów 42
71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria chemiczna i procesowa                

24.08.2017r. (piątek)

godzina 12:00

sala nr 11