Testy - studia stacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2018/2019 (SEMESTR  ZIMOWY)

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia

    • po ukończeniu tego samego kierunku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),
    • po ukończeniu  innych kierunków studiów, jeżeli osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają).

      Podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu  ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  2. Dla kandydatów nie spełniających wymogów opisanych w pkt 1 podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w dalszej kolejności ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

ul. Klemensa Janickiego 32

71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

 

biotechnologia

data: 19.07.2018r. (czwartek)

godzina 12:00

sala 1/05

 

zootechnika                 

data: 19.07.2018r. (czwartek)

godzina 12:00

sala 1/05

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria środowiska

dane: 20.07.2018r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 356

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

ekonomia

dane: 20.07.2018r. (piątek)

godzina 15:00

sala nr 5

WYDZIAŁ INFORMATYKI

ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

informatyka

dane: 19.07.2018r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 200 WI1

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

al. Piastów 19
70-310 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

energetyka                                                  

data: 19.07.2018r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 151

inżynieria materiałowa

inżynieria materiałowa
(w języku angielskim – studia odpłatne)

mechanika i budowa maszyn

transport

zarządzanie i inżynieria  produkcji

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

mikrobiologia stosowana

data: 19.07.2018r. (czwartek)

godzina 10:00-12:00

sala nr 118

technologia żywności i żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

al. Piastów 41
71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

oceanotechnika                                            

data: 20.07.2018r. (piątek)

godzina 12:00

sala nr 112

transport

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

al. Piastów 42
71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria chemiczna i procesowa               

data: 20.07.2018r. (piątek)

godzina 12:00

sala nr 11

nanotechnologia

technologia chemiczna