Listy zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia

KANDYDAT Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW W TERMINIE OD 12 DO 20 LIPCA BR.

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
  lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, 
        TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO
  lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWO

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, RYBACTWO, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
        ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
  lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ