Aktualności

Druga tura rekrutacji na studia II stopnia od 12 do 26 lutego br. 12.02.2020 11:24

Internetowy System Rekrutacji zostanie uruchomiony 12 lutego o godz. 14:00, zapraszamy do rejestracji do 26 lutego. 
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 17 do 28 lutego.

Kandydat  na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów  rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

 

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA W REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 (semestr letni) - II tura rekrutacji 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • INŻYNIERIA TRANSPORTU

  • logistyka, organizacja i technologia transportu
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - proponowane specjalności:

  • biopolimery i biomateriały
  • biotechnologia przemysłowa
  • Inorganic Chemical Technology (specjalność powadzona jest w języku polskim, dodatkowo wybrane
   przedmioty specjalistyczny prowadzone są w języku angielski)
  • technologia leków i pestycydów
  • technologia nieorganiczna
  • technologia podstawowej syntezy organicznej
  • technologia środków pomocniczych i kosmetyków
  • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
  • technologia wody i inżynierii środowiska
  • technologie jądrowe

 
KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH II STOPNIA W REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
(semestr letni) - II tura rekrutacji


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT