Akty prawne

Wewnętrzne akty prawne dotyczące rekrutacji na studia - dokumenty do pobrania

Należy kliknąć na odpowiedni akt prawny, aby pobrać plik

REKRUTACJA

 • KOMUNIKAT nr 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2019 r. o terminach rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020
  DOKUMENT WORD
  DOKUMENT PDF
 • UCHWAŁA NR 24 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planowanych limitów przyjęć na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020
  DOKUMENT WORD
  DOKUMENT PDF
 • ZMIANY DO UCHWAŁY NR 24
 • UCHWAŁA NR 39 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020     (z późn zm.)
  DOKUMENT WORD
  DOKUMENT PDF
 • ZMIANY DO UCHWAŁY NR 39
 • UCHWAŁA NR 72 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
  DOKUMENT WORD
  DOKUMENT PDF
 • ZMIANY DO UCHWAŁY NR 72
 • Uchwała nr 69 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia „Organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie"
  DOKUMENT WORD
  DOKUMENT PDF

REGULAMIN STUDIÓW, STATUT UCZELNI

 • Uchwała nr 75 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu ZUT w Szczecinie.
  DOKUMENT WORD
         
  DOKUMENT PDF

OPŁATY

 • Komunikat nr 8 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2019 r. o wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
  DOKUMENT WORD
  DOKUMENT PDF
 • Zarządzenie nr 23 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
  DOKUMENT WORD
  DOKUMENT PDF
 • Zarządzenie nr 20 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 maja 2019 r w sprawie Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne,  w tym tryb i warunki zwalniania z opłat,  oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
  DOKUMENT WORD
  DOKUMENT PDF
 • Komunikat nr 42 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 listopada 2016 r., o zasadach wnoszenia opłat na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w systemie elektronicznych przelewów
  DOKUMENT WORD
  DOKUMENT PDF

 

BADANIA LEKARSKIE

 • ZARZĄDZENIE NR 34 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów  w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

     DOKUMENT WORD
     DOKUMENT PDF