Druki na badania lekarskie

Poniżej podajemy druki skierowań na badania lekarskie lekarza medycyny pracy z wymienionymi czynnikami szkodliwymi dla poszczególnych kierunków studiów obowiązujące w rekrutacji.

Skierowanie powinno być wypełnione, opatrzone pieczęcią wydziału i podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej bądź osobę przez niego upoważnioną. Tylko takie skierowanie upoważnia kandydata do bezpłatnych badań w przychodniach


Skierowania na badania lekarskie w rekrutacji 2019/2020 (semestr letni)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT  

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 
nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane

 • ekonomia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • architektura krajobrazu 
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • mikrobiologia stosowana
 • rybactwo 
 • technologia żywności i żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • transport

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • inżynieria chemiczna i procesowa 
 • nanotechnologia
 • technologia chemiczna