Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW  W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin


od 17.02. do 20.02.2020 r.
(od poniedziałku do czwartek) w godz. 9:00-14:00
pokój nr 1/18, 1/17/, 1/08
tel. 91 449 67 52, 91 449 67 54, 91 449 67 03

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW – ekonomia
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin

od 17.02. do 20.02.2020 r. (od poniedziałku do czwartku) w godz. 08:00-13:00
pokój nr 11
tel. 91 449 69 55

e-mail: rekrutacjaekon@zut.edu.pl

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
ul. gen. Władysława Sikorskiego 37,
70-313 Szczecin

od 17.02. do 20.02.2020 r.
(od poniedziałku do czwartku) w godz. 8:00-13:00
sala 210
tel. 91 449 44 62

rekrutacjawe@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
rekrutacjawi@zut.edu.pl

 od 17.02. do 29.02.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
WI 1 p. 12 i 102
tel. 91 449 5518, 449 5660, 

rekrutacjawi@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW -  inżynieria materiałowa, inżynieria materiałowa ( w języku angielskim - odpłatnie), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19
, 70-310 Szczecin

od 17.02. do 20.02.2020 r. (od poniedziałku do czwartku) w godz. 10:00-14:00

tel. 91 449 45 50 lub 449 47 67
studia stacjonarne - sala nr 60
studia niestacjonarne - sala 150
rekrwimim@zut.edu.pl 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu, ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

od 10.02. do 14.02.2020 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00
od 17.02. do 21.02.2020 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 24.02. do 28.02.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00


pokój nr 67- parter
tel. 91 449 62 05, 449 62 84
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl
 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowiek

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
od 17.02. do 21.02.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-15:00
pokój nr 14
tel. 91 449 66 56
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW – transport

al. Piastów 41, 71-065 Szczecin

od 17.02. do 20.02.2020 r. (od poniedziałku do czwartku) w godz. 10:00-14:00
pokój nr 307- III piętro
tel. 91 449 47 50
rekrutacjawtm@zut.edu.pl

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna
al. Piastów 42, 71-065 Szczecin (Nowa Chemia)
od 17.02. do 28.02.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-15:00
pokój nr 1 A
tel. 91 449 46 68