Kierunki niestacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA  W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (semestr letni)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI