Kierunki stacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA W REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 (semestr letni)

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - proponowane specjalności:

  • biopolimery i biomateriały
  • biotechnologia przemysłowa
  • Inorganic Chemical Technology (specjalność powadzona jest w języku polskim, dodatkowo wybrane
   przedmioty specjalistyczny prowadzone są w języku angielski)
  • technologia leków i pestycydów
  • technologia nieorganiczna
  • technologia podstawowej syntezy organicznej
  • technologia środków pomocniczych i kosmetyków
  • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
  • technologia wody i inżynierii środowiska
  • technologie jądrowe