Studia II stopnia- niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2019/2020 (semestr letni)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

biotechnologia                                                      

30

kynologia     20
zootechnika 30

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

inżynieria materiałowa

30

mechanika i budowa maszyn

30

transport

30

zarządzanie i inżynieria  produkcji                  

30