Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

UWAGA ! Rejestracja internetowa startuje od 13 stycznia 2020 r.


HARMONOGRAM NABORU
 NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020

 

rejestracja internetowa

13.01.–11.02.2020 r.

testy kwalifikacyjne

13–14.02.2020 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych                                                                             

17.02.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

17–20.02.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

21.02.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

06.03.2020 r. 


 SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.