Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

UWAGA ! Trwa II tura rekrutacji, rejestracja w Internetowy Systemie Rekrutacji do 26 lutego 2020 r.

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 17 do 28 lutego.

Kandydat  na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów  rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

  • HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020

rejestracja internetowa

13.01.–11.02.2020 r.

testy kwalifikacyjne

13–14.02.2020 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych                                                                             

17.02.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

17–20.02.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

21.02.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

06.03.2020 r. 


 SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.