Terminy - studia stacjonarne II stopnia

UWAGA ! Trwa II tura rekrutacji, rejestracja w Internetowy Systemie Rekrutacji do 26 lutego 2020 r.

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 17 do 28 lutego.

Kandydat  na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów  rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

  • HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020, PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM

rejestracja internetowa                                             

 13.01.11.02.2020 r.

testy kwalifikacyjne       

 13–14.02.2020 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 17.02.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 17–20.02.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 21.02.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 06.03.2020 r.

Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji

  • HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020, PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM

rejestracja internetowa                                                                              

 26.11.2019 r. 14.01.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  15.01-22.01.2020 r.

testy kwalifikacyjne 

 23–24.01.2020 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 27.01.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 28.01.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 06.03.2020 r.

Kandydat na studia składa dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej