Terminy - studia stacjonarne II stopnia

UWAGA ! Rejestracja internetowa na kierunki studiów prowadzone w języku obcym startuje od 26 listopada br.,
                na kierunki studiów prowadzone w języku polskim od 13 stycznia 2020 r.

  • HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020, PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM

rejestracja internetowa                                             

 13.01.11.02.2020 r.

testy kwalifikacyjne       

 13–14.02.2020 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 17.02.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 17–20.02.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 21.02.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 06.03.2020 r.

Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji

  • HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020, PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM

rejestracja internetowa                                                                              

 26.11.2019 r. 14.01.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  15.01-22.01.2020 r.

testy kwalifikacyjne 

 23–24.01.2020 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 27.01.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 28.01.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 06.03.2020 r.

Kandydat na studia składa dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej