Testy - studia niestacjonarne II stopnia

    TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2019/2020  (SEMESTR LETNI)

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia

  • po ukończeniu tego samego kierunku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • po ukończeniu  innych kierunków studiów, jeżeli osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają).

   Podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 2. Dla kandydatów nie spełniających wymogów opisanych w pkt 1 podstawą kwalifikacji będzie
  pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w dalszej kolejności ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.  

 

ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

  

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄ

ul. Klemensa Janickiego 32

71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

BIOTECHNOLOGIA data: 14.02.2020 r. (piątek)
godzina 10:00
sala nr 1/06
KYNOLOGIA data: 14.02.2020 r. (piątek)
godzina 12:00
sala nr 1/06

ZOOTECHNIKA         

data: 14.02.2020 r. (piątek)
godzina 11:00
sala nr 1/06

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
al. Piastów 19
70-310 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

inżynieria materiałowa data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
Sala Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
mechanika i budowa maszyn data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
Sala Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
inżynieria transportu data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
Sala Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

zarządzanie i inżynieria produkcji                                            

data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
Sala Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki