Testy - studia stacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2019/2020 (SEMESTR LETNI)

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia

    • po ukończeniu tego samego kierunku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),
    • po ukończeniu  innych kierunków studiów, jeżeli osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają).

      Podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu  ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  2. Dla kandydatów nie spełniających wymogów opisanych w pkt 1 podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w dalszej kolejności ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT
ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

 

biotechnologia

data: 14.02.2020 r. (piątek)
godzina 10:00
sala nr 1/06

 

kynologia

data: 14.02.2020 r. (piątek)
godzina 12:00
sala nr 1/06

 

zootechnika                 

data: 14.02.2020 r. (piątek)
godzina 11:00
sala nr 1/06

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

ekonomia                                      

Uwaga dodatkowy termin 28.02.2020 r. (piątek), godzina 12:00, sala nr 5

data: 13.02.2020 r. (czwartek)- termin nieaktualny, zmiana terminu na 20.02.2020 r. (czwartek)
godzina 15:00
sala nr 5

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. gen. Władysława Sikorskiego 37
70-313 Szczecin 

KIERUNEK STUDIÓW                                             DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

automatyka i robotyka 

data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
sala nr A303                                                                           

 

elektrotechnika

data: 13.02.2020 r. (czwartek), dodatkowy termin 27.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
sala nr A303

 

teleinformatyka

data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
sala nr A303

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

informatyka

data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 09:00
sala nr 129 WI 1

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
al. Piastów 19
70-310 Szczecin


KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

inżynieria materiałowa  data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
Sala Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
inżynieria materiałowa
(w języku angielskim – studia odpłatne)
data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
Sala Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
mechanika i budowa maszyn data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
Sala Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
inżynieria transport data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
Sala Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

zarządzanie i inżynieria  produkcji

                                              

data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
Sala Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ul. Juliusza Słowackiego 17,

71-434 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW                                                                                      DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA
architektura krajobrazu

data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
sala nr 58

ochrona środowiskadata: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 11:00
sala nr 58
odnawialne źródła energiidata: 14.02.2020 r. (piątek)
godzina 10:00
sala nr 58
ogrodnictwodata: 14.02.2020 r. (piątek)
godzina 11:00
sala nr 58
rolnictwodata: 14.02.2020 r. (piątek)
godzina 12:00
sala nr 58

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

mikrobiologia stosowana

data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
sala nr 117

rybactwo
data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
sala nr 117

technologia żywności i żywienie człowieka
data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 10:00
sala nr 117


WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

al. Piastów 42

71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria chemiczna i procesowa               

data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 12:00
sala nr 11
nanotechnologia data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 12:00
sala nr 11
technologia chemiczna data: 13.02.2020 r. (czwartek)
godzina 12:00
sala nr 11