Aktualności

OGŁASZAMY II TURĘ REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 24.07.2019 14:13

Został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, zapraszamy do rejestracji.
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.

Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc:

architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, biotechnologia, budowa jachtów, budownictwo, budownictwo - inżynier europejski, chemia, chemical engineering, chłodnictwo i klimatyzacja, economics, ekonomia, elektrotechnika, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, inżynieria środowiska, inżynieria transportu, kynologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mikrobiologia stosowana, nanotechnologia, oceanotechnika, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, rolnictwo, rybactwo, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, teleinformatyka, transport, zarządzanie, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika.