Aktualności

Uwaga! kandydaci na kierunki:architektura i urbanistyka oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 10.09.2019 14:28

studia stacjonarne I stopnia, którzy w dniach 24 lipca -10 września zarejestrowali się w Internetowym Systemie Rekrutacji
w dniu 12 września br., zapraszamy na sprawdzian z umiejętności  plastycznych - ul. Żołnierska 50, budynek Wydziału
Budownictwa i Architektury, kandydaci proszeni są o przybycie na 20 min przed rozpoczęciem sprawdzianu  (na godz. 8:40).

 Informacja o sprawdzianie