Aktualności

UWAGA! TRWA II TURA REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA 11.09.2019 14:20

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


 Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc:


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura krajobrazu, biotechnologia, budowa jachtów, budownictwo, budownictwo - inżynier europejski, chemia, chemical engineering, chłodnictwo i klimatyzacja, economics, ekonomia, elektrotechnika, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria środowiska, inżynieria transportu, kynologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mikrobiologia stosowana, oceanotechnika, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, teleinformatyka, transport, zarządzanie, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika.


Studia stacjonarne drugiego stopnia

architektura i urbanistyka,  architektura i urbanistyka w języku angielskim, biotechnologia, budownictwo, ekonomia, inżynieria transportu, inżynieria środowiska,  kynologia, mechanika i budowa maszyn,  mikrobiologia stosowana, oceanotechnika, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

biotechnologia, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, gospodarka przestrzenna,  informatyka,  inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria transportu, kynologia, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo,  rolnictwo,  technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie, uprawa winorośli i winiarstwo,  zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn,  ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji