Przychodnia

WSZYSCY KANDYDACI NA STUDIA WYŻSZE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE

 • Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 
 • SKIEROWANIEM NA BADANIA LEKARSKIE WYDANYM PRZEZ UCZELNIĘ

NAZWA WYDZIAŁU I PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW

NAZWA I DANE TELEADRESOWE PRZYCHODNI 

 

 

 

 

 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
(biotechnologia, kynologia, zootechnika)

Wydział Budownictwa i Architektury
(budownictwo, budownictwo - inżynier europejski, inżynieria środowiska) 

 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii,
ogrodnictwo, rolnictwo,uprawa winorośli i winiarstwo)

 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
(mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności)

 

 

Przychodnia Specjalistyczna
al. Wojska Polskiego 97

tel: 91 88 54 820

      lekarz medycyny pracy

 • poniedziałek, wtorek,  czwartek, piątek
  w godzinach  9:00-12:00

  laryngolog
 • poniedziałek w godzinach 8:00-11:00
 • środa 10:00-16:00
 • czwartek12:30-16:00

  okulista
 • poniedziałek w godzinach  8:00-9:00
 • wtorek w godzinach  10:15-11:15
 • środa w godzinach  8:00-09:00
 • czwartek w godzinach  8:00-10:00

  neurolog
 • poniedziałek w godzinach  8:00-11:00 oraz  13:30-17:00                                            
 • wtorek w godzinach  8:00-14:30
 • środa w godzinach  8:00-14:30
 • czwartek w godzinach  8:00-11:00 oraz 15:00-17:00
 • piątek w godzinach  8:00-14:30

Wydział Elektryczny
(automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka)

Wydział Informatyki

(informatyka)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
(energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych,
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, inżynieria transportu, mechanika i budowa maszyn,
mechatronika,
zarządzanie i inżynieria produkcji)

 Wydział Techniki Morskiej i Transportu
(budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, oceanotechnika, transport)

 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
(chemia,chemical engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna)

 

 

Przychodnia Ogólna
ul. Bohaterów Warszawy 51

tel:  91 88 54 810

      lekarz medycyny pracy
     UWAGA ! przyjmuje od 8 lipca br.

 • poniedziałek, środa, czwartek piątek

     w godzinach 8:00-13:00

 • wtorek
  w godzinach  11:30-17:00