Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
www.wbia.zut.edu.pl

STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, budownictwo (inżynier europejski), inżynieria środowiska

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
rekrutacjawbia@zut.edu.pl

 
STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, inżynieria środowiska

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
rekrut.wbia.N@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
www.wbia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 50, 70-210 Szczecin,

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – economics, ekonomia, zarządzanie
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,

rekrutacjaekon@zut.edu.pl
dziekanat.wekon@zut.edu.pl

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. gen. Władysława Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
rekrutacjawe@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka

STUDIA STACJONARNE  I NIESTACJONARNE
ul. Żołnierska 49
, 71-210 Szczecin,

rekrutacjawi@zut.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE
ul. Żołnierska 49
, 71-210 Szczecin,
rekrutacjawi@zut.edu.pl


WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

STUDIA STACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria materiałowa (w języku   angielskim - odpłatnie),  inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin,
rekrwimim@zut.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych,
inżynieria transportu, mechanika i budowa maszyn,  zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin,
rekrwimim@zut.edu.pl

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu,  ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowiek

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin,
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, oceanotechnika, transport

al. Piastów 41, 71-065 Szczecin,

rekrutacjawtm@zut.edu.pl


WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – chemia, chemical engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna

al. Piastów 42
, 71-065 Szczecin,