Studia I stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2019/2020

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

biotechnologia                                                 

60

kynologia

60

zootechnika

50

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura i urbanistyka

90

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

60

budownictwo

180

budownictwo (inżynier europejski)

30

inżynieria środowiska

60

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

economics                                                        

30

ekonomia 90

zarządzanie

60

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

automatyka i robotyka                                       

90

elektrotechnika

90

teleinformatyka

90

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

informatyka                                                         

280

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

energetyka                                                           

60

inżynieria materiałowa

60

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych 60
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 - studia dualne 20

mechanika i budowa maszyn

90

mechatronika

90

inżynieria transportu

60

zarządzanie i inżynieria  produkcji

90

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura krajobrazu                                         

30

gospodarka przestrzenna

30

ochrona środowiska

30

odnawialne źródła energii

60

ogrodnictwo

30

rolnictwo

30

uprawa winorośli i winiarstwo     

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

mikrobiologia stosowana

30

rybactwo

30

technologia żywności i żywienie człowieka

90

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

30

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

budowa jachtów                                                    

50

chłodnictwo i klimatyzacja

30

inżynieria bezpieczeństwa

50

logistyka 90

oceanotechnika

30

transport

90

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

chemia 60
chemical engineering 24

inżynieria chemiczna i procesowa                       

60

nanotechnologia

60

technologia chemiczna

60