Terminy - studia niestacjonarne I stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2020/2021

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

18.05.–25.08.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

27.08.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

27.08.–04.09.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

07.09.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

11.09.2020 r.

 II. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjecie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia do 11.09.2020 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowa

do 27.09.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2020 r.


Kandydat na studia ze statusem zakwalifikowany do przyjęcia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.