Terminy - studia stacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2019/2020

1.   REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

 20.05.16.07.2019 r.

testy kwalifikacyjne 

 18–19.07.2019 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

 24.07.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 24.07.–30.07.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 2.08.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 9.08.2019 r.

2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1) W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów: drugiego stopnia do 12.08.2019 r.

 2)  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR. Kandydat  na studia stacjonarne drugiego stopnia musi spełnić zasady rekrutacji, o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 (ze zm).

rejestracja internetowa

do 25.09.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

30.09.2019 r.

 

 Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.