Szczegóły dotyczące terminów, zakresu sprawdzianu na kierunku architektura i urbanistyka oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA - STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

II TURA REKRUTACJI

 • REJESTRACJA W INTERNETOWYM SYSTEMIE REKRUTACJI - OD 24 LIPCA (wtorek) DO 12 WRZEŚNIA (środa) 2018 r.,
 • SPRAWDZIAN Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH -  14 WRZEŚNIA (piątek) 2018 r., (początek godzina 9:00)
 • MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU - budynek Wydziału Budownictwa i Architektury ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH - 18 WRZEŚNIA (wtorek) 2018 r. godzina 12:00
 • SKŁADANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW - OD 19 (środa) DO 26 (środa) WRZEŚNIA 2018 r.

 

KANDYDAT NA SPRAWDZIANIE Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH POWINIEN MIEĆ ZE SOBĄ 

 •  DOWÓD OSOBISTY (LUB PASZPORT),
 • POTWIERDZENIE DOKONANIA OPŁATY REKRUTACYJNEJ
 •  TECZKĘ Z PRACAMI

 

TECZKA POWINNA ZAWIERAĆ

 • 15 własnych prac plastycznych na formacie co najmniej A3 (czyli 29,7×42,0 cm), a maksymalnie o wymiarach 70,0×100,0 cm,
  wykonanych techniką trwałą, czarno-białą lub barwną (np: rysunek piórkiem i tuszem, ołówkiem, czarną kredką, węglem prasowanym lub pastelami (w dwóch ostatnich przypadkach jest wymagane utrwalenie fiksatywą), malowanie rozwodnionym tuszem (lawowanie), ewentualnie farbami akwarelowymi, plakatowymi lub akrylowymi).

TEMATYKĄ PRAC POWINNA BYĆ

 • kompozycja w typie martwej natury, postać ludzka w różnych ustawieniach oraz motywy architektoniczne, dopuszcza się rozmaity stopień wnikliwości prac – zarówno studia jak i szkice; temat ma być potraktowany realistycznie, bez stylizacji czy maniery.

 

Jeśli adept pragnąłby przedstawić prace trójwymiarowe – papieroplastykę, modele, makiety – powinny one zostać zobrazowane na zdjęciach. Poza tym wyjątkiem, prac fotograficznych nie dopuszcza się. Po przeglądzie kandydat zabiera teczkę ze swoimi pracami, ze sobą.

Każdy z kandydatów wchodzi na przegląd prac i rozmowę wg listy alfabetycznej, rozpisanej na dni (25 lub 26 czerwca br.) i godziny, która zostanie ogłoszona po zamknięciu rekrutacji elektronicznej zakończenie rejestracji.

Prosimy kandydatów by przybyli ok. 45-60 min. wcześniej niż wyznaczony termin ze względu na formalności, nieobecności lub spóźnienia innych kandydatów. Na miejscu pomocą adeptom będą służyć pracownicy Wydziału – członkowie Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej.

Komisja dokona przeglądu prac. Pytania mają zweryfikować samodzielność wykonania prac oraz sprawdzić zainteresowania architekturą (np. wymień: zabytki albo współczesne realizacje w twojej miejscowości, wybitnych architektów szczecińskich/polskich/europejskich/światowych, nowe szeroko komentowane realizacje w Szczecinie/w Polsce/w Europie, książki o architekturze, czasopisma architektoniczne i portale internetowe, organizacje architektów działające w Polsce itp.).

Przegląd i rozmowa potrwa ok. 20 min.

Lista kandydatów, którzy przeszli sprawdzian umiejętności plastycznych (przegląd prac i rozmowę kwalifikacyjną) z wynikiem pozytywnym zostanie upubliczniona w Internecie, na stronie Wydziału, oraz wywieszona w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury, ul. Żołnierska 50  we wtorek 18 -go września br. o godz. 12.00.