Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
www.wbia.zut.edu.pl

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW – budownictwo, budownictwo (inżynier europejski), inżynieria środowiska

ul. Żołnierska 50, 70-210 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW – architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW – economics, ekonomia, zarządzanie

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.pl

ul. gen. Władysława Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW – automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
 

WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
KIERUNEK STUDIÓW - informatyka

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria materiałowa (w języku   angielskim - odpłatnie), inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0,  inżynieria transportu, mechanikai budowa maszyn, mechatronika,  zarządzanie i inżynieria produkcji

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW - architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowiek, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

al. Piastów 41, 71-065 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW – budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, oceanotechnika, transport

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
www.wtiich.zut.edu.pl

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin
KIERUNKI STUDIÓW – chemical engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna