Kierunki niestacjonarne I st.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA
 • KYNOLOGIA
 • ZOOTECHNIKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • BUDOWNICTWO

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 • ELEKTROTECHNIKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA TRANSPORTU
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • OGRODNICTWO
 • ROLNICTWO
 • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA