Kierunki niestacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA -proponowane specjalności:

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA - proponowane specjalności:

  • inżynieria oprogramowania
  • Internet w zarządzaniu
  • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
  • systemy komputerowe i technologie mobilne
  • grafika komputerowa i systemy multimedialne
  • inteligentne aplikacje komputerowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ