Kierunki stacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (semestr zimowy)

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności:

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA - proponowane specjalności:

  • inżynieria oprogramowania
  • Internet w zarządzaniu
  • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
  • systemy komputerowe i technologie mobilne
  • grafika komputerowa i systemy multimedialne
  • inteligentne aplikacje komputerowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - proponowane specjalności:

  • biopolimery i biomateriały
  • biotechnologia przemysłowa
  • Inorganic Chemical Technology (specjalność powadzona jest w języku polskim, dodatkowo wybrane
   przedmioty specjalistyczny prowadzone są w języku angielski)
  • technologia leków i pestycydów
  • technologia nieorganiczna
  • technologia podstawowej syntezy organicznej
  • technologia środków pomocniczych i kosmetyków
  • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
  • technologia wody i inżynierii środowiska
  • technologie jądrowe