Listy przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia


LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W I TURZE REKRUTACJI NA STUDIA  NIESTACJONARNE I STOPNIA
(9 września 2019 r.)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH,
    
  INŻYNIERIA TRANSPORTU, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN,
    
  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
     lista kandydatów przyjętych na studia:  ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,
     
  OGRODNICTWO, ROLNICTWO, UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO
      lista kandydatów przyjętych na studia:  ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWO