Listy przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W I TURZE REKRUTACJI NA STUDIA  STACJONARNE I STOPNIA
(2 lipca 2019 r.)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA
     
  lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW
 • BUDOWNICTWO, BUDOWNICTWO -  INŻYNIER EUROPEJSKI, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
   
      lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH,
      
  INŻYNIERIA PRODUKCJI W PRZEMYŚLE 4.0, INŻYNIERIA TRANSPORTU, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN,
     
  MECHATRONIKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
   
  lista
  kandydatów przyjętych na studia
  : ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW
   
   

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, OCHRONA ŚRODOWISKA,
     
  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, OGRODNICTWO, ROLNICTWO

    lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWO

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, RYBACTWO, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
      ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

    lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • BUDOWA JACHTÓW, CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA,
      OCEANOTECHNIKA,
  LOGISTYKA, TRANSPORT
     
     lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • CHEMICAL ENGINEERING, CHEMIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA,
     
  NANOTECHNOLOGIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA

      lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

 

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W II TURZE REKRUTACJI NA STUDIA  STACJONARNE I STOPNIA
(2 lipca 2019 r.)

  lista kandydatów przyjętych na studia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW