Listy zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia

KANDYDAT Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW W TERMINIE OD 11 DO 19 LIPCA BR.

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, OCHRONA ŚRODOWISKA,
     
  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

      lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWO

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, RYBACTWO, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
      ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

     lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ